Telefon: 38 02 28 35, Telefaks: 38 04 66 05
Mob. 901 53 510
E-post: simon@lynge-klima.no
Postadresse: Dovreveien 4, 4615 Kristiansand

Frys- og kjølerom

Vi leverer kjølerom i alle størrelser tilpasset dine behov. I tillegg til typiske kjølerom kan vi også tilby artige løsninger som illustrasjonen til høyre, hva med din egen vinkjeller?

Lenker

- Moderne Kjøling AS
- Norcool
- Fresvik